Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Για όλα αυτά που κάπου καταλήγουν


LINGERING LAST DROPS (Walt Whitman - Good-bye My Fancy)

And whence and why come you?

We know not whence, (was the answer,)
We only know that we drift here with the rest,
That we linger'd and lagg'd - but were wafted at last, and are
       now here,
To make the passing shower's concluding drops,
___________________________________

AΡΓΟΠΟΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ

Από πού και γιατί έρχεστε;

Δεν ξέρουμε από που (ήταν η απάντηση)
Ξέρουμε μόνο ότι περιφερόμαστε εδώ με τις υπόλοιπες,
Ότι καθυστερήσαμε και ξεμείναμε, αλλά έχουμε πλανηθεί στον αέρα, και είμαστε επιτέλους τώρα εδώ
Για να γίνουμε της περαστικής βροχής οι καταληκτικές σταγόνες,


Δεν υπάρχουν σχόλια: