Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

πώς γίνεται αυτό

όταν σταματάς να ψάχνεις τότε να βρίσκεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: