Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Διαβάστε διαβάστε !!!

τις 6 θέσεις για την κρίση από τον συμπαθητικό mr. sunlight
του ριζοσπατικού προβληματισμού,
ένα περιεκτικό και κατανοητό κείμενο για την σημερινή συγκηρία που παίρνει θέση
(ή μάλλον "θέσεις" ; )


ΘΕΣΗ 1:
Υπάρχει παγκόσμια κρίση αναπαραγωγής του καπιταλισμού και γι’ αυτό κρίση του
ελλαδικού καπιταλισμού


ΘΕΣΗ 2:
Ο ελλαδικός καπιταλισμός ανέπτυξε συγκεκριμένο ρόλο για την ευρωπαϊκή καπιταλιστική (ανα)παραγωγή,
και συνάμα για την παγκόσμια


ΘΕΣΗ 3:
Η Ελλάδα δεν είναι «περιφέρεια» λόγω της ταξικής πάλης, λόγω της ιστορίας της


ΘΕΣΗ 4:
Δεν είμαστε κερδοσκοπικό ή νεοφιλελεύθερο «πείραμα»,
αυτά τα έχουν κάνει, είμαστε «στοίχημα» για την υποβάθμιση και πειθάρχηση όλων των λαών της ΕΕ ως μέσο ξεπεράσματος της κρίσης και διεκδίκησης της ηγεμονίας από ΗΠΑ-Κίνα


ΘΕΣΗ 5: Τώρα είναι η ώρα τους

ΘΕΣΗ 6: Τώρα είναι και η ώρα μας
---------------------------------------------


Όλα τώρα ξεκινάνε...