Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Drifter

Drifter
Drifting from town to town
Drifting, drifting, drifting from town to town


I aint got nobody in the world to carry me
If I pray will take me back again
Hey hey my baby will take me back again
I aint got nobody in the world to carry me

I gave her all my little money

I give her everything I had
I just couldn’t do no more

But she wouldn’t be true to me
‘I been drigtig like a ship out on the storming sea
I aint got nobody in the world to carry me

Good bye baby

You, you wont be true to me

yeah


Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου
Σολωμός (από την έναρξη του Αγρύπνιας του Ρίτσου)