Σάββατο 7 Ιουλίου 2018

Kάτι κινείται...


Δεν είμαι στρατηγός
την γραμμή μου όμως ενωμένη θα κρατήσω
σαν τον ιστιοπλόο που γαντζώνεται
από του πανιού του το σκοινί
αναζητώντας την ορμή που κινεί
και το συμπέρασμα που βρίσκεται
στων καταληκτικών σταγόνων
την περαστική βροχή.