Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Tι είναι η κριτική παιδαγωγική


Σύμφωνα με μία πολύ όμορφη εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Λονδίνο πριν μερικές μέρες....

...Κριτική Παιδαγωγική είναι:

 • Δράση
 • Ανοιχτότητα
 • Μη-προκαθορισμένα αποτελέσματα
 • Μεγαλύτερη κοινωνική συνειδητοποίηση
 • Ελευθερία - απελευθέρωση
 • Το ξεσκέπασμα της καταπίεσης στην καθημερινότητα
 • Σεβασμός
 • Σχέσεις
 • Ενδυνάμωση
 • Κριτική
 • Το πως εξετάζουμε ποιός έχεις δίκιο και ποιός άδικο
 • Αλλάζουμε την μορφή (και όχι μόνο το περιεχόμενο)
 • Κριτική
 • Προοπτική
 • Αλληλεπίδραση
 • Ανακάλυψη
 • Κριτική σκέψη / προσαρμοστικότητα vs γέμισμα του μαθητή ως "άδειο δοχείο"
 • Δπλή διαδικασία / σπάσιμο της ιεραρχίας
 • Αμφισβήτηση του παρελθόντος και του παρόντος για να φανταστούμε και να οικοδομήσουμε μέλλουσες καταστάσεις

Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Για όλα αυτά που κάπου καταλήγουν


LINGERING LAST DROPS (Walt Whitman - Good-bye My Fancy)

And whence and why come you?

We know not whence, (was the answer,)
We only know that we drift here with the rest,
That we linger'd and lagg'd - but were wafted at last, and are
       now here,
To make the passing shower's concluding drops,
___________________________________

AΡΓΟΠΟΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ

Από πού και γιατί έρχεστε;

Δεν ξέρουμε από που (ήταν η απάντηση)
Ξέρουμε μόνο ότι περιφερόμαστε εδώ με τις υπόλοιπες,
Ότι καθυστερήσαμε και ξεμείναμε, αλλά έχουμε πλανηθεί στον αέρα, και είμαστε επιτέλους τώρα εδώ
Για να γίνουμε της περαστικής βροχής οι καταληκτικές σταγόνες,