Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

ΔΕΠΑει άλλο!


Περισσότερα στην ανοιχτή συνέλευση αγώνα κατοίκων τούμπας και σε κάθε συνέλευση με προσανατολισμό την ανοιχτή κοινωνική δρατηριοποίηση έξω από προαποφασισμένα πολιτικά προγράμματα οποιασδήποτε μορφής (κομμάτων, πολιτικών ομάδων, πολιτικών καταλήψεων, κοκ) και την συνεπακολουθούμενη λογική της πρωτοπορίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: